Tumblelog by Soup.io
 • zprycaz
 • hermorningelegance
 • skrzacik
 • retro-girl
 • parrtyzant
 • Patij
 • hulagula
 • truskawkizczekolada
 • jkana
 • ambermoon
 • keeplooking
 • besomeoneelse
 • grarzynka
 • rachelbones
 • anko25
 • buum
 • keithpeligro
 • ahora
 • pulchritudo2
 • soczi
 • ursa-major
 • muladhara
 • Sylvka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

5804 671b 500
6576 2ead 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaikari ikari
3165 30e5 500
Reposted bylottibluebelljesuismadeleineVostokrocktenner
Pozwolę Ci na dotyk 
Tylko wtedy
Kiedy Twoje dłonie 
Będą przepełnione czułością
I czystymi intencjami
A każdy Twój ruch
Będzie wywoływał uczucie
Jakbyś pisał najpiękniejszy wiersz
Na mojej skórze
— Klaudia Wakuła
Reposted fromxalchemic xalchemic viagregorczykm gregorczykm
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
0124 c658 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viaiblameyou iblameyou
Reposted fromgruetze gruetze viajudysza judysza
Tags: MP Dog
Reposted bylojournalmaybeyoudobrzemimowkroliklottibluebellxwyczesanagitaraxihuarraquaxsunakoVostokOverseerSkretu
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
Tags: MP
Reposted byihuarraquaxsunakohash
Tags: MP
Reposted bymaybeyouihuarraquaxsunakohash
Tags: MP
Tags: MP
Reposted byihuarraquax ihuarraquax
8627 10bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
5851 9c78
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
5962 8d7c 500
Reposted fromPresidente Presidente viagregorczykm gregorczykm
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
8188 7d15 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viamilostki milostki
6629 ef4d
Reposted fromzciach zciach
1794 5c23 500
Reposted frommangoe mangoe viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...