Tumblelog by Soup.io
 • zprycaz
 • hermorningelegance
 • skrzacik
 • retro-girl
 • parrtyzant
 • Patij
 • hulagula
 • truskawkizczekolada
 • jkana
 • ambermoon
 • keeplooking
 • besomeoneelse
 • grarzynka
 • rachelbones
 • anko25
 • buum
 • keithpeligro
 • ahora
 • pulchritudo2
 • soczi
 • ursa-major
 • muladhara
 • Sylvka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

Tags: MP
Reposted byicelandUncommonSensejesuismadeleinegumasklopokot
Tags: MP
Tags: MP
Reposted bygoodreasongreywolf
Tags: MP
Tags: MP
(...) bo trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego, jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, Widnokrąg
7643 8d05 500
Reposted fromzciach zciach viajudysza judysza
7327 e013
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajudysza judysza
Reposted fromnaich naich viabarszczowa barszczowa

February 26 2020

3608 5716
Reposted fromGIFer GIFer viaszarykamien szarykamien
4856 93ed 500
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viapengin pengin
4501 09f8 500
Reposted fromhagis hagis viaszarykamien szarykamien
Mam poczucie, że żyję ze zdjętą skórą. Mam totalną nadwrażliwość na wszystko. To powoduje, że 15 razy dziennie wpadam w jakąś czarną dziurę, rozpacz, rozpadam się. Już nauczyłem się z tym żyć. Na początku - w młodości, w dzieciństwie - próbowałem na tym budować jakąś swoją wyjątkowość, ale szybko zrozumiałem, że za taką nadwrażliwość płaci się straszną cenę. I tym nie ma się co przechwalać. Trzeba nauczyć się z tym żyć. 
— Mariusz Grzegorzek w magazynie "Zwierciadło", 21 maja 2010
Reposted fromkropki kropki viapengin pengin
9955 5bce 500
Reposted frombrumous brumous viapengin pengin
2372 874b
Reposted fromShini Shini viaapatyczna apatyczna
5776 cf0b 500
- Zdzisław Beksiński
6264 41ab
Reposted fromtichga tichga viajudysza judysza
7763 4332
Reposted fromzciach zciach viajudysza judysza
0636 8c5d 500
Reposted fromjazziee jazziee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl