Tumblelog by Soup.io
 • Sylvka
 • muladhara
 • ursa-major
 • soczi
 • pulchritudo2
 • ahora
 • keithpeligro
 • buum
 • anko25
 • rachelbones
 • montak
 • besomeoneelse
 • keeplooking
 • ambermoon
 • jkana
 • truskawkizczekolada
 • hulagula
 • Patij
 • parrtyzant
 • skrzacik
 • hermorningelegance
 • zprycaz
 • retro-girl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

6883 5d66
Reposted fromGIFer GIFer viaschaaf schaaf
4989 6ca5 500
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka viaskynetpizza skynetpizza
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viaevlyn evlyn
1459 9f1c 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viachoise choise
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viagregorczykm gregorczykm
7907 e0c2
Reposted fromamatore amatore
7710 6a6d
Reposted fromamatore amatore
7016 6d9f
Reposted fromfapucino fapucino viaBeardedone2017 Beardedone2017
4228 1e67
Reposted frommrs-cold mrs-cold viamoai moai
Bóg nie rozdziela nieszczęść równo. Niektóre rodziny przechodzą przez życie niedraśnięte. A inne obrywają w dwójnasób.
— Harlan Coben "Bez skrupułów"
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialittlemouse littlemouse
6107 76b5 500
Reposted fromfapucino fapucino viarocktenner rocktenner
1686 f33d 500
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viaeternaljourney eternaljourney

August 19 2018

7466 7f7e 500
Reposted fromamatore amatore viascorpix scorpix
2189 4ca9 500
Reposted frommental-cat mental-cat viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl