Tumblelog by Soup.io
 • Sylvka
 • muladhara
 • ursa-major
 • soczi
 • pulchritudo2
 • ahora
 • keithpeligro
 • buum
 • anko25
 • rachelbones
 • grarzynka
 • besomeoneelse
 • keeplooking
 • ambermoon
 • jkana
 • truskawkizczekolada
 • hulagula
 • Patij
 • parrtyzant
 • retro-girl
 • skrzacik
 • hermorningelegance
 • zprycaz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
2427 a452 500
Reposted frompunisher punisher
7637 5514 500
Reposted frompunisher punisher viakudlaty kudlaty
7771 4a25 500
Reposted from1911 1911 viapffft pffft
4553 da29 500

dappermouth:

In deep woods walk saints of another kind — holy, unholy, beast and divine.

6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska

November 11 2019

Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viahepi hepi
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viaikari ikari
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
8427 465c 500
Reposted fromtelewizja telewizja viagregorczykm gregorczykm
6874 0d9c 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagregorczykm gregorczykm

November 10 2019

2819 696f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
1681 b419 500
Reposted fromxawery xawery viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl